(1)
Bărbieru, M. 1821-2021. Bicentenarul Revoluției Conduse De Tudor Vladimirescu: 1821-2021. The Bicentennial of the Revolution Led by Tudor Vladimirescu. SJRS 2023, 6, 368-375.