(1)
Zabava, C. Antilethe – O Revistă Pentru Rememorarea Exilului românesc / Antilethe – a Magazine for the Remembrance of the Romanian Exile. sjrs 2019, 2, 204-206.