Recensioner

Författare

 • Mattias Lundberg
 • Torbjörn Axner
 • Johan Norrback
 • Martin Kjellgren
 • Jakob Lindblad
 • Frida Mannerfelt
 • Martin Berntson
 • Judith Fagrell
 • Hans Bernskiöld
 • Hedvig Brander Jonsson
 • Thomas Girmalm
 • Jonas Lundblad
 • Sven-Åke Selander
 • Bengt Lundin
 • Gunnar Weman
 • Anna J Evertsson

Abstract

Recenserade böcker:

Martin Bagge. Andelige Blommor & Werldzlige Lillior Johan Runius Psalmer och Wisor. (Med bidrag av Anders Dillmar, Eva Helenius och Mikael Paulsson). Göteborg: Ejeby, 2019. 171 s. ISBN 978-91-88316-92-9

Oloph Bexell, Gunilla Gren-Eklund, Fredrik Santell och Andreas Weiderstam (red.). ”Gör också våra kalla hjärtan brinnande” Societas Sanctæ Birgittæ 1920–2020. Skellefteå: Artos, 2020. 550 s. ISBN 978-91-7777-152-4

Jan H. Börjesson. Söderling En västsvensk orgelbyggarfamilj. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 139 s. + CD. ISBN 978-91-8668-146-3

Otfried Czaika. Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg. Utgåva med inledande kommentarer. (Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar, 235; Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 98). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 168 s. ISBN 978-91-8668-142-5

Karl Johan Eklund och Gunnar Weman. En protestskrift i ord och bild. Elisabeth Abrahamsdotter af Sillén och Mariakyrkan i Sigtuna vid sekelskiftet 1900. Sigtuna: Sigtuna museum, 2019. 64 s. ISBN 978-91-8629-233-1

Wilfried Engemann. Homiletics: Principles and Patterns of Reasoning. (övers. Helen Heron och Anna Walchshofer). Berlin: De Gruyter, 2019. 578 s. ISBN 978-3-11-0419-62-7

Mari Eyice. An emotional Landscape of Devotion Religious Experience in Reformation-period Sweden. (Libelli iucundi historicorum Holmiensium, 3). Åbo: Iloinen tiede, 2019. 229 s. ISBN 978-95-2689-291-7

Sune Fahlgren (red.). Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse. Karlstad: Votum, 2019. 304 s. ISBN 978-91-8843-592-7

Leander Franke. Skönt från själ till själ det ljöd. Svenska Missionsförbundets musikaliska historia berättad genom Gunno och Axel Söderstens gärningar. Skellefteå: Norma, 2020. 300 s. ISBN 978-91-7217-124-4

Markus Hagberg. Bilder av tron Trosbekännelserna kommenterade och speglade i kyrkorna på Kinnekulle. (foto Robin Gulbrandsson och Helena Långström Schön). (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 97). Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2019. 127 s. ISBN 978-91-8668-141-8

Andreas Holmberg. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan. Diss. Åbo akademi. Skellefteå: Artos, 2019. 384 s. ISBN 978-91-7777-084-8

Torbjörn Johansson (red.). Bethelbekännelsen 1933. Ett lutherskt försök. (Dietrich Bonhoeffer, Hermann Sasse m.fl.). (Församlingsfakultetens akademiska skriftserie, 15). Göteborg: Församlingsförlaget, 2021. 108 s. ISBN 978-91-7271-073-3

Torbjörn Larspers. Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling. Kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862–ca 1920. Skellefteå: Artos, 2020. 224 s. ISBN 978-91-7777-157-9

Mattias Lundberg Sven-Erik Bäck (Kungliga Musikaliska akademiens skriftserie, 146) Möklinta: Gidlund, 2020. 254 s. ISBN 978-91-7844-408-3

Anders Piltz. En kort introduktion till liturgins tecken. (Veritas skriftserie, 1). Stockholm: Veritas, 2020. 147 s. ISBN 978-91-8738-971-9

Susanne Wigorts Yngvesson. All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier. Stockholm: Verbum 2019. 302 s. ISBN 978-91-526-3799-9

Jakob Wirén. Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Stockholm: Verbum, 2021. 411 s. ISBN 978-91-526-38552

Downloads

Publicerad

2022-06-01