The Meeting on Open Access in the European Union and Lithuania, 7th May 2008

Authors

  • Meile Kretaviciene

Abstract

(In English)
Under the initiative of the Ministry of Education and Science, with the help of the Lithuanian Research Libraries Consortium a meeting on Open Access in the European Union and Lithuania was held at the Palace of the Government of the Republic of Lithuania on the 7th of May, 2008 (http://www.lmba.lt/reng/angl/eindex.htm).
The purpose of the meeting was to promote the Open Access movement in the Lithuanian academic community and among the officers of the Ministry of Education and Science. So, the organizers invited university vice-rectors, researchers, academic publishers, and librarians. Unfortunately, only one vice-rector out of 15 universities and a few researchers did come. However, researchers were very active. Approximately 2/3 of the attendees were librarians as usual. 

  
(In Lithuanian)
 
Posėdis apie Atvirą prieigą prie mokslinės informacijos ES ir Lietuvoje, 2008 m. gegužės 7 d.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) iniciatyva gegužės 7 d. Vyriausybės rūmuose vyko renginys, skirtas Atviros prieigos ES ir Lietuvoje padėčiai aptarti. Į renginį buvo pakviestas Europos mokslinės leidybos ir akademinės informacijos koalicijos (SPARC) direktorius  dr. David Prosser, universitetų mokslo reikalų prorektoriai, mokslininkai, leidėjai, bibliotekų darbuotojai.
Po įžanginės ministerijos sekretorius dr.G.Viliūno kalbos pranešimus apie atviros prieigos padėtį ir ateitį skaitė dr. David Prosser ir LABT projektų vadovas Vilius Kučiukas. Po pranešimų kilo audringos diskusijos, dauguma dalyvavusių mokslininkų pasisakė prieš Atviros prieigos politiką, motyvuodami žema straipsnių moksline verte, leidėjų autorinių teisių ribojimais bei aukštomis publikavimo Atviros prieigos žurnaluose kainomis.
Straipsnyje informuojama apie naujo Mokslo ir studijų įstatymo projektą, kurio 53 straipsnyje  nustatoma mokslinių tyrimų viešinimo ir atviros prieigos tvarka.

Downloads

Issue

Section

Articles