Telling a different story in Open Access journals?

Authors

  • Helena Francke

Abstract

(In English) 
What happens to scholarly journals when they move online? This article explores the possibility that research will be narrated in different ways when untraditional tools are available for use as a result of a change of medium – a remediation of the scholarly journal takes place. The discussion is based on a study of 265 open access journals. An indication that new ways of communicating research may be emerging is identified, although they are so far fairly uncommon.

(In Swedish)
Vad händer när vetenskapliga tidskrifter blir elektroniska och nätbaserade? Artikeln utforskar möjligheten att forskning kommer att berättas på nya sätt när andra än traditionella verktyg finns tillgängliga för detta som en följd av medieförändringen – en remediering sker av den vetenskapliga tidskriften. Diskussionen baseras på en studie av 265 open access-tidskrifter. Det går att identifiera en antydan till att nya sätt att kommunicera forskning framträder, även om de än så länge är relativt ovanliga.

Downloads

Issue

Section

Articles