Open Higher Education in Estonia

Authors

  • Aune Valk

Abstract

(In English) 
The paper gives an overview of the open higher education in Estonian universities during the last 15 years. It describes in more detail degree programmes specially oriented for adult learners, university continuing education and e-learning are analysed. The paper finds that although open higher education lives quite well in Estonia due to the huge need for new” education in a fastly changing society, there are also problems. Problems are mainly related to lack of resources, since most of the adult-oriented education is fee based. Lack of skills to teach adults on teachers side and attitudes of potential students that it is too late to learn are Additional obstacles are that teachers lack the skills to teach adults and that potential stidnets have the attitude that it is too late to learn. A specific Estonian problem (small country) is the lack of university text-books in the local language. This is mainly  a problem for adult students. 

(In Estonian)
Artikkel annab ülevaate avatud kõrgharidusest Eestis viimasel 15 aastal. Täpsemalt käsitletakse täiskasvanuile suunatud tasemeõpet, täienduskoolitust ning e-õpet. Artikkel leiab, et avatud kõrgharidus on Eestis üsna heas seisus, seda ennekõike tänu ühiskonna suurele vajadusele nn uue hariduse järgi. Samas on ka probleeme, mis ennekõike seostuvad rahapuudusega, kuna enamus täiskasvanuile suunatud õppest on tasuline. Samuti on takituseks õppejõudude vähesed oskused täiskasvanuid õpetada ja võimalike õppijate hoiakud, et ollakse õppimiseks liiga vana. Eesti spetsiifiline probleem on eestikeelsete kõrgkooliõpikute puudus, mis on ennekõike vajalikud just täiskasvanud õppijaile.

Downloads

Issue

Section

Articles