It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)

Authors

  • Gunilla Wiklund
  • Hanna Voog

Abstract

Abstract in Swedish:

I artikeln presenteras ett projekt om forskares behov av stöd, genomfört 2012, inom biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek (LUB).  Projektet består av a) en litteraturöversikt med fokus på definitioner av och exempel på forskarstöd samt vilka behov och erfarenheter forskare själva har av forskarstöd, b) en enkätundersökning av befintlig forskarservice från biblioteken inom (LUB), ett decentraliserat biblioteksnätverk, samt c) fokusgruppsintervjuer med forskare från olika fakulteter med fokus på hur forskarna själva upplever sin forskningsprocess och vilka hinder de stöter på. Alla tre delarna utgår från en schematisk modell av forskningsprocessen som är uppdelad i delarna: Starta en forskningsuppgift, Insamling, Bearbeta/analysera/skriva samt Tillgängliggöra resultat och grunddata. Ett av huvudresultaten är att forskarservice måste bygga på tillgänglighet, närhet och synlighet i förhållande till forskarna.

Abstract på engelska:

This article presents a 2012 project on researchers’ need of support at Lund University Libraries (LUB).  The project was three folded with the object to identify areas where the present research support services ought to be developed and strengthened. The project contains a) a literature review focusing on definitions and examples of research support services as well as researchers’ needs and experiences of support services, b) a survey to get an overview of the support services offered today at LUB, the decentralized library network at Lund University, and c) focus group interviews with researchers, one group from each partaking faculty, to investigate key obstacles in their research processes. In all three parts, a model of the research process schematically divided into four phases was applied; To start a research project, To collect material, To process/analyze/write and Communicate results and make data accessible. A major conclusion is that the research support services need to be accessible, visible and in close proximity to the researchers.

 

Downloads

Issue

Section

Articles