Tendering the purchase of Open Access publishing

Authors

  • Leif Longva

Abstract

Det har etter hvert blitt vanlig å etablere fond for dekning av forfatternes egenbetaling (APC) ved open access-publisering. Et viktig eksempel i så måte er RCUK, som nylig har annonsert sin nye policy vedrørende open access-publisering, der de kunngjør at de vil sette av en pott til dekning av APC, slik at forskningsartiklene kan gjøres open access. En innvending mot at APCene skal betales av slike fond, er at forfatterne ikke har noe insentiv til å lete etter tidsskrifter med rimelige APCer, og at det derfor ikke er noe som hindrer tidsskriftsutgiverne å sette APC-prisen svært høyt. I denne artikkelen foreslås det å benytte anbudsprinsippet for å velge utgivere og tidsskrift. Ved å dekke APC kun fra utgivere som har blitt valgt ut på denne måten, kan man sikre at prisene holdes nede, og at det etableres et reelt og effektivt marked for open access-publisering.

Downloads

Issue

Section

Articles