Bibliometric researches – new service at Vilnius University Library

  • Žibutė Petrauskienė

Abstract

Straipsnio autorė rašo apie naują veiklą Vilniaus universiteto bibliotekoje - bibliometrinius tyrimus. Pirmiausia VU biblioteka apklausė savo darbuotojus, ar tokie tyrimai yra reikalingi ir naudingi. Apklausos rezultatai parodė, kad 80% visų apklaustųjų mano, kad tokie tyrimai ir rezulatų analizė būtų naudingi.

Toliau straipsnyje pateikiami bibliometrinio tyrimo rezultatai apie humanitarinių mokslų publikacijų atspindėjimą ir indeksavimą Web of Science duomenų bazėje. Tyrimo objektu buvo Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos humanitarinių mokslų straipsniai WoS duomenų bazėje. Tyrimo rezultatai parodė, kad humanitariniai mokslai nepakankamai atspindimi WoS duomenų bazėje.

Section
Articles