Exploring Handheld Devices and Digital Learning: the iPad project at Oslo University College

Authors

  • Trude Eikebrokk
  • Bettina Grödem Knutsen
  • Jimi Thaule

Abstract

Kan en iPad forbedre studentenes studiehverdag, er våre nåværende tjenester kompatible med iPad og hvordan kan Læringssenteret tilpasse sine tjenester til ny teknologi/bedre tilrettelegge for ny teknologi?

Ved å låne ut iPader til to grupper masterstudenter tenkte Læringssenteret å få svar på akkurat dette. Prosjektet startet ved at tilsatte ved Læringssenteret kjøpte inn og testet ut ulike lesebrett. Etter å ha testet det mest interessante på markedet falt valget på Apples iPad. Dette nettbrettet var mest kompatibel med Læringssenterets ressurser, hadde god lesbarhet og virket dermed som det nettbrettet med mest potensiale i en studiesituasjon.

Vi gjennomførte internopplæring av tilsatte før iPadene ble lånt ut til studenter ved fagene Webteknologier og Master i klinisk sykepleievitenskap. Pensumet ble lagt ut i Dropbox for webteknologistudentene, mens sykepleiestudentene fikk en elektronisk pensumliste med lenker til digitale utgaver hvor dette var tilgjengelig.

I løpet av semesteret fikk studentene oppfølging, de besvarte en online spørreundersøkelse, og det ble gjennomført intervjuer midtveis. Etter endt semester ble studentenes konklusjon at iPaden var til dels vanskelig å bruke i studiesammenheng; den egnet seg ikke til å lese lengre tekster på, og annoteringsmulighetene var for dårlige. iPaden var nyttig til raske oppslag og til lesing av artikler og webdokumenter. DRM-begrensninger gjorde også sitt til at artikler og annet digitalt materiale ble vanskelig å utnytte til sitt fulle potensiale.

Prosjektet resulterte i at Læringssenteret revurderte sin innkjøpspolitikk for digitale ressurser.

Downloads

Issue

Section

Articles