Doctoral theses are now submitted electronically at the University of Tromsø

Authors

  • Leif Longva

Abstract

Fra januar 2008 har alle masteroppgaver ved Universitetet i Tromsø blitt levert inn til bedømming via en elektronisk innleveringsportal. Fra våren 2011 innleveres også alle doktoravhandlinger elektronisk. Dette muliggjør en effektivisering av rutinene for håndtering av innleveringene. Og det forenkler arbeidet med å få gjort masteroppgaver og doktoravhandlinger tilgjengelige i universitetets åpne vitenarkiv, Munin. Erfaringene så langt er meget gode. En nøkkelfaktor for suksessen er at kandidatenes ekstraarbeid for å gjøre oppgavene og avhandlingene åpent tilgjengelige i Munin, praktisk talt er avskaffet.

Downloads

Issue

Section

Articles