The Danish Bibliometric Research Indicator - BFI: Research publications, research assessment, university funding

  • Claus Vesterager Pedersen

Abstract

Det har været et ønske fra den danske Regering, at universiteternes basismidler skal fordeles efter kvalitet. I juni 2009 blev der opnået politisk forlig mellem en række partier om en ny model til fordelingen af basismidler. Universiteternes forskning skal bl.a. måles ved hjælp af den såkaldte bibliometriske forskningsindikator - BFI. I denne artikel gives en kort redegørelse for, hvad indikatoren er, hvordan BFI-arbejdet er organiseret, hvilke publikationstyper den omhandler og hvor mange point disse publikationer udløser.

Der gives til slut et overblik over system landskabet, som viser, hvordan universiteterne selv

 indregistrerer og har ansvaret for data, mens den centrale BFI høster og viderebearbejder data til indikatoren

Section
Articles