Open Access in Norway - Where are we and where are we going?

Authors

  • Jan Erik Frantsvåg Universitetsbiblioteket, IT-drift, formidling og utvikling, Universitetet i Tromsø

Abstract

Etter noen år med jevn men ikke spesielt sterk vekst i antallet digitale publiseringsarkiver i Norge vil vi denne våren oppleve stor vekst når BIBSYS Brage går fra beta-versjon til full produksjon.
 
Norske publiseringsarkiver er jevnt over gode på å få publisert masteroppgaver, men inneholder lite artikkelkopier. Det er nødvendig å fokusere på denne siden for å få øket det vitenskapelige innholdet i arkivene.
 
Flere institusjoner arbeider med en institusjonspolitikk, forhåpentligvis vil noen institusjoner har vedtatt en politikk som kan presenteres i et senere nummer av Sciecom.
 
Det ser også ut til å skje noe med hensyn til OA-publisering. Universitetet i Bergen har fått midler til å etablere en publiseringsinfrastruktur bygget på OJS. Meningen er at dette skal bli en infrastruktur som skal kunne benyttes av alle NORA-deltakere.

Downloads

Issue

Section

Articles