Promoting Open Access in Finland - The OA-JES Project

Authors

  • Turid Hedlund Swedish School of Economics and B. A. Helsinki.
  • Claus Montonen University of Helsinki

Abstract

En landrapport om open access-projekt är av naturen aktuell endast under en relativt kort tid. Aktiviteter inom open access startar ofta som projekt och efterföljs av operationella system som driver aktiviteten vidare. Basen för den här artikeln är resultaten från ett två-årigt projekt ";OA-JES"; som avslutades i december 2007. Projektet befrämjade open access på tre områden: tillgång till aktuell information, startande av publikationsarkiv och uppbyggandet av en plattform för publicering av vetenskapliga tidskrifter i Finland. Projektet var framgångsrikt till alla sina delar, men aktiviteter som startats behöver en fortsättning och i den senare delen diskuterar vi hur utvecklingen av en god infrastruktur för open access kunde säkras.

Downloads

Issue

Section

Articles