Theseus.fi: Open Access Publishing in the Finnish Universities of Applied Sciences

Authors

  • Herkko Hietanen
  • Anna-Kaisa Sjölund

Abstract

Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen tavoitteena on avoimen julkaisutoiminnan edistäminen maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman yhteishankkeen puitteissa on toteutettu kaksi osakokonaisuutta: verkkojulkaisu OSAAJA.net sekä verkkokirjasto Theseus. Ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet yhdessä kansallisen verkkokirjastopalvelun vuosina 2008–2009. Theseus.fi –palvelussa toteutetaan ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden ja omien julkaisujen sähköinen julkistaminen. Open Access periaate sekä Open source ratkaisut ovat olleet keskeisessä asemassa projektissa. Ammattikorkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa ottaessaan käyttöön avoimen julkaisuarkiston. Julkaisuarkiston tallennusalustana toimii DSpace-ohjelmisto. Järjestelmä mahdollistaa aineistojen kuvailun, tallennuksen, selailun sekä kokoelmiksi järjestämisen. Kansalliskirjasto vastaa kokonaan järjestelmän ylläpidosta ja ammattikorkeakoulut järjestelmässä olevasta sisällöstä. Verkkokirjastopalvelun myötä otetaan käyttöön Shibboleth-järjestelmä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Avoimen sähköisen julkaisuarkiston käyttöönotto edellyttää sähköisen asioinnin tunnistusjärjestelmää. Tarkoitukseen sopiva järjestelmä on korkeakoulujen yhteinen ja CSC:n hallinnoima Haka-luottamusverkoston Shibboleth-järjestelmä. Shibboleth-järjestelmää voidaan korkeakouluissa käyttää muuhunkin sähköiseen asiointiin kuin kirjastopalveluiden tuottamiseen. Tekijänoikeuksien hallinta on tärkeä asia kaikissa julkaisuarkistoissa. Theseuksessa tekijänoikeuksien hallinta on toteutettu liittämällä julkaisuarkistoon luotettava sähköisen tunnistautumisen menetelmä sekä tarjoamalla teosten tekijöille mahdollisuus Creative Commons –lisensoinnin hyödyntämiseen. Yksi haasteellisimmista tehtävistä Open Access-hankkeessa on ollut tiedon jakaminen teosten tekijöille ja heidän ohjaajilleen. Ammattikorkeakouluissa opinnäytteitä tuotetaan myös muissa muodoissa kuin tekstinä. Theseuksessa haluttiin tarjota mahdollisuus myös video, musiikki ja atk-ohjelmien esittämiseen. Tämä on mahdollista CSC:n streamaus-palvelun avulla. Tärkeä käyttäjäryhmä streamaus-palvelulle ovat viittomakieliset opiskelijat. Akateemisen julkaisuarkiston pystytys ei ole ainoastaan tekninen toimenpide, vaan siihen on saatava mukaan ja sitoutettava opiskelijat, tutkijat, ohjaajat sekä sponsorit. Open Access –julkaisemisen periaatteiden on oltava kaikille osapuolille selviä jo hyvissä ajoin. Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä antaneet julkilausuman, jossa ammattikorkeakoulut edellyttävät, että korkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen 1.1.2010 lähtien. Tämän julkilausuman myötä Theseus ja ammattikorkeakoulut ottavat paikkansa globaalissa Open Access -liikkeessä

Downloads

Issue

Section

Articles