The Swedish Research Council tries to leap for the moon but never leaves the ground – comment on the SRC draft guidelines for open access

Authors

  • Jan Hagerlid

Abstract

Det svenska Vetenskapsrådet presenterade i oktober 2014 ett förslag till nationella riktlinjer för open access. Här avhandlas enbart den första delen som tar upp publikationer och konstnärliga verk. Förslaget ställer upp mycket långtgående krav på gyllene (gold) open access både till artiklar, konstnärliga verk och böcker, med vidhängande CC-licenser. Riktlinjerna ska träda i kraft 2025 på villkor att ett antal uppräknade konsekvenser och problem har lösts tills dess, utan att man närmare preciserar hur detta ska gå till. Modellen är enligt författaren tämligen meningslös och snarast kontraproduktiv. Det går inte att veta hur långt den internationella publikationsmarknaden har utvecklat sig vid denna tidpunkt och förslaget skapar negativa reaktioner hos forskare som idag föredrar grön open access. Förslaget är heller inte i linje med vad EU-kommissionen begärt. I stället borde förslaget utgå från dagens läge och utforma konkreta krav och planer för de närmaste tre till fem åren.

Downloads

Published

2014-11-17

Issue

Section

Articles