Return to Article Details Att skapa och reproducera minnet av en nationell storman. A.I. Arwidsson (1791-1858) i storfurstendömet Finlands historiekultur på 1800-talet Download Download PDF