Mortensen, Anders, et al. “Ett Unikt ögonblick På Mölna Brygga (video)”. Rethinking Scandinavia, vol. 1, Oct. 2017, https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22488.