Möller, Daniel. “”Epilog Av A:lfr-D V:Stl-nd” Och Grönköpings Veckoblad: – Om Gunnar Ekelöfs Pekoralpastischer”. Rethinking Scandinavia, vol. 1, Oct. 2017, https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22460.