[1]
E. Friis, “Mit navn er Ingen: ‘Leva sitt liv med en Ängel’ som ghazal”, Rethinking Scandinavia, vol. 1, Oct. 2017.