[1]
D. Möller, “”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och Grönköpings Veckoblad: – om Gunnar Ekelöfs pekoralpastischer”, Rethinking Scandinavia, vol. 1, Oct. 2017.