[1]
A. . Mortensen and D. Möller, “Konversationer om humorns betydelse”, Rethinking Scandinavia, vol. 1, Oct. 2017.