[1]
A. Mortensen and D. Möller, “Konversationer om humorns betydelse”, Rethinking Scandinavia, no. 1, Oct. 2017.