[1]
K. Bak, “Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig”, Rethinking Scandinavia, no. 2, Jul. 2018.