[1]
K. Lundin, “Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag”, Rethinking Scandinavia, no. 2, Jul. 2018.