[1]
C.-E. Johansson, “Norden och spansk verklighetsförståelse: – Två exempel”, Rethinking Scandinavia, no. 2, Jul. 2018.