Möller, D. (2017) “”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och Grönköpings Veckoblad: – om Gunnar Ekelöfs pekoralpastischer”, Rethinking Scandinavia, 1. Available at: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22460 (Accessed: 19 April 2024).