Bak, K. (2018) “Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig”, Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Available at: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22313 (Accessed: 4March2021).