Lundin, K. (2018) “Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag”, Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Available at: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22312 (Accessed: 4March2021).