Johansson, C.-E. . (2018) “Norden och spansk verklighetsförståelse: – Två exempel”, Rethinking Scandinavia, 2. Available at: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22310 (Accessed: 11 December 2023).