Johansson, C.-E. (2018) “Norden och spansk verklighetsförståelse: – Två exempel”, Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Available at: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22310 (Accessed: 4March2021).