MÖLLER, D. ”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och Grönköpings Veckoblad: – om Gunnar Ekelöfs pekoralpastischer. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Journal, [S. l.], n. 1, 2017. Disponível em: https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22460. Acesso em: 17 sep. 2021.