HARTLING, S.; SAHLIN, J. “Jeg har fået så mange breve på det seneste”: – Det åbne brevs genre i dansk og svensk samtidsdebat. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, n. 2, 6 Jul. 2018.