BAK, K. Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, n. 2, 6 Jul. 2018.