LUNDIN, K. Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, n. 2, 6 Jul. 2018.