JOHANSSON, C.-E. Norden och spansk verklighetsförståelse: – Två exempel. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, n. 2, 6 Jul. 2018.