Mortensen, A., Holmberg, H. ., Brandt, P., Lund, S. ., Saedén, J. ., & Fyregård, A.-M. . (2017). Ett unikt ögonblick på Mölna brygga (video). Rethinking Scandinavia, 1. Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22488