Friis, E. (2017). Mit navn er Ingen: “Leva sitt liv med en Ängel” som ghazal. Rethinking Scandinavia, 1. Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22466