Raudvere, C. . (2017). Ditt namn skall vara min viskning: något om det sufiska och muslimska hos Gunnar Ekelöf. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Journal, (1). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22465