Möller, D. (2017). ”Epilog av A:lfr-d V:stl-nd” och Grönköpings Veckoblad: – om Gunnar Ekelöfs pekoralpastischer. Rethinking Scandinavia, 1. Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22460