Bak, K. (2018). Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22313