Lundin, K. (2018). Några tankar om språkförståelsen i Norden och Skandinavien idag. Rethinking Scandinavia – CSS Publications Web Quarterly, (2). Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22312