(1)
Mortensen, A.; Holmberg, H. .; Brandt, P.; Lund, S. .; Saedén, J. .; Fyregård, A.-M. . Ett Unikt ögonblick På Mölna Brygga (video). Rethinking Scandinavia 2017, 1.