(1)
Möller, D. ”Epilog Av A:lfr-D V:Stl-nd” Och Grönköpings Veckoblad: – Om Gunnar Ekelöfs Pekoralpastischer. Rethinking Scandinavia 2017, 1.