(1)
Mortensen, A. .; Möller, D. Konversationer Om Humorns Betydelse. Rethinking Scandinavia 2017, 1.