(1)
Mortensen, A.; Möller, D. Konversationer Om Humorns Betydelse. Rethinking Scandinavia 2017.