(1)
Lundin, K. Några Tankar Om språkförståelsen I Norden Och Skandinavien Idag. Rethinking Scandinavia 2018.