(1)
Johansson, C.-E. . Norden Och Spansk verklighetsförståelse: – Två Exempel. Rethinking Scandinavia 2018, 2.