[1]
Mortensen, A. et al. 2017. Ett unikt ögonblick på Mölna brygga (video). Rethinking Scandinavia. 1, (Oct. 2017).