[1]
Mortensen, A. and Möller, D. 2017. Konversationer om humorns betydelse. Rethinking Scandinavia. 1, (Oct. 2017).